OM OSS

Historia

Härnösands Plåtslageri ägs av Fredrik Melander, företaget startades 2017. Fredrik har varit verksam i yrket sedan början av 2000-talet och har en stark passion för hantverket.

Under åren så har vi utfört en mängd olika plåtarbeten och har nu goda referenser inom både ”enkla” och komplicerade plåtslageriarbeten.

Härnösands Plåtslageri AB fortsätter att växa och vi vill hela tiden utvecklas. Sedan 2022 har vi etablerat ett plåtslageri med kontor och verkstad i Sundsvall, där finner ni oss med namnet HP Plåtslageri AB.

Vid våra två verkstäder i Härnösand och Sundsvall så har vi en modern maskinpark med specialanpassade maskiner för olika typer av plåtslageriarbeten, här tillverkar vi och anpassar plåtarna specifikt för olika typer av plåtarbeten.

Vi är nu omkring 16 medarbetare som arbetar med plåtarbeten på tak och fasad samt administrativa uppgifter.

Vision

Våran vision är att utveckla vårt företag till att vara ett utav de mest kvalitetsmedvetna och dominerande företagen inom plåtslageribranschen. Och i detta vill vi medverka till att utveckla den svenska standarden inom byggnadsplåtslageri.

Värderingar

Vi värderar goda relationer gentemot våra kunder och medarbetare högt. Detta uppnår vi genom ärlighet och lyhördhet samt genom ständig utveckling, både privat och i yrkeslivet. Vi är ett team på väg mot ett mål och detta mål når vi inte ensam utan endast tillsammans.

Kvalitet

Kvalitet, smaka på det ordet, det är ett större ord än vad det kan verka vara.
Det är lätt att skriva i reklamen att vårt företag har bra kvalitet men det är något helt annat att verkligen ha bra kvalitet.
Hur gör man när man arbetar för bra kvalitet? Jo principen är ganska enkel ”man lär sig av sina misstag”. Vi har gjort misstag och förmodligen kommer vi göra nya misstag, men vi tar alltid ansvar och lärdom av dem och lägger upp rutiner och arbetssätt för att förebygga fler misstag.
Vi på Härnösands Plåtslageri arbetar aktivt för bra kvalitet.
Att arbeta för bra kvalitet är mödosamt och hårt arbete.
Det gäller att inte ge upp, att ta lärdom av misstagen och att ständigt sträva efter förbättringar.
Genom att arbeta med bra kvalitet i fokus så hjälper vi inte bara oss själva och våra kunder, utan vi hjälper också till att göra Sverige till ett bra varumärke.

Garantier

Kvalitet och garantier går hand i hand med varandra, därför strävar vi också efter längre garantitider. Längre garantitider är ett bra incitament för oss i strävan efter bättre kvalitet. Och vi vet att med bra kvalitet i fokus så sparar både vi och våra kunder pengar.

Värderingar

Vi värderar goda relationer gentemot våra kunder och medarbetare högt.

Detta uppnår vi genom ärlighet och lyhördhet samt genom ständig utveckling, både privat och i yrkeslivet. Vi på Härnösands Plåtslageri vill ta till vara på varje individs kompetens och skall kunna erbjuda goda möjligheter till utveckling.
Lika viktigt är att individen som arbetar hos oss mår bra och trivs. Därför skall vi värna om varandra och stötta våra medarbetare i företaget. Likväl skall individen på Härnösands Plåtslageri värna om företagets goda anseende. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen.
Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda på Härnösands Plåtslageri.

Trygghet

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Härnösands Plåtslageri AB. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet.
Genom att arbeta med bra kvalitet i fokus så eliminerar vi risker, genom god planering håller utlovade tider och genom att följa lagar och krav bidrar vi till en tryggare arbetsplats och en bättre miljö. Vi på Härnösands Plåtslageri arbetar aktivt mot svartarbete. Vi som företag stödjer inte på något sätt olaglig verksamhet. Ingen av våra anställda arbetar olagligt eller stöder på något annat sätt olagliga arbetssätt.

Delaktighet

På Härnösands Plåtslageri vill vi att kunden ska känna att denne är delaktig i ett team där vi tillsammans arbetar i ett projekt.
Genom en ärlig och förtrolig dialog med våra kunder, leverantörer och medarbetare skapar vi delaktighet i varje projekt.

Företagets mål

Vårat mål som företag är att vara ett av de mest kvalitetsmedvetna och dominerande företagen inom plåtslageribranschen. I detta vill vi medverka till att utveckla den svenska standarden inom byggnadsplåtslageri.
För att uppnå detta skall vi följa företagets policy som ger engagerade medarbetare och god lönsamhet.
Vi är ett team på väg mot ett mål och detta mål når vi inte ensam utan endast tillsammans.

Fredrik Melander
Härnösand den 12 oktober 2017

Miljömål

Våra mål är att vi kontinuerligt ska värma om miljön genom att:
Montera produkter som är miljöanpassade.
Verka för att de produkter vi monterar är fria från lösningsmedel i så stor utsträckning som möjligt.
Använda leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.
Använda resurs-och energisnåla monteringmetoder.
Sträva efter att de produkter vi monterar ger minimalt spill.
Tillämpa miljöanpassade transporter i mesta möjliga mån.
Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor.
Följa lagar och förordningar.

Kontakta oss gärna för mer information

HÄRNÖSANDS PLÅTSLAGERI

Vi hjälper dig med allt inom plåt!

KONTAKT

Fiskaregatan 11,
871 33 Härnösand

Tel: 0611-201 10

E-mail: info@harnosandsplatslageri.se